دکوراسیون داخلی الماس ایران

کابینت آشپزخانه منزل آقای زارع

این طرح یکی از طرح های زیبا است که در منزل آقای زارع به کار رفته است. متراژکلی این کار 12 متر است